تاریخچه :
شرکت TIBHAR در سال ۱۹۶۹ در شهر زاربروکن آلمان توسط Tibor Harangozo تاسیس شد. نام شرکت ترکیب سه حرف اول اسم کوچک و نام خانوادگی او می باشد. وی ابتدا در سال ۱۹۵۹ مدرسه و کمپ بین المللی TIBHAR را بنیان نهاد و به گسترش و آموزش تنیس روی میز در قالب برگزاری دوره های آموزشی بین المللی پرداخت. پیشرفت و تکامل بسیاری از تکنیک های کنونی تنیس روی میز خاصل زحمات او و تیم مربیان مدرسه TIBHAR در آن سال هاست. او سپس شرکت TIBHAR را تاسیس کردو به ساخت وسایل و لوازم تنیس روی میز که توسط خودش طراحی شده بودند پرداخت. پس از مرگ او در سال ۱۹۷۹، Erwin Berg شریک اصلی او که از بازیکنان لیگ ملی آلمان و مربیان برتر مدرسه TIBHAR بود مدیریت شرکت را بر عهده گرفت. امروزه فرزند او Roland Berg که او هم از بازیکنان سابق لیگ ملی آلمان بوده است در راس شرکت قرار دارد و یکی از بزرگ ترین و موفق ترین شرکت های تنیس روی میز جهان را اداره می کند.