در پایان مسابقات انفرادی تنیس روی میز المپیاد استعدادهای برتر کشور الینا رحیمی بازیکن ارزنده TIBHAR از آذربایجان غربی (شهرستان مهاباد) توانست قهرمان مسابقات شده و مدال ارزشمند طلا را به دست آورد.

دینا فرمانی دیگر بازیکن آینده دار TIBHAR از اصفهان نیز مدال برنز مسابقات انفرادی را به دست آورد.
همچنین در قسمت دوبل الینا رحیمی به همراه سایه محمدی موفق شد مدال طلا را کسب کند و دینا فرمانی نیز به همراه حدیث احمدی به مدال نقره رسید.

کسب مقام هایتان را تبریک می گوییم و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.

«نمایندگی TIBHAR»