کسب مقام اول مسابقات انتخابی تیم ملی و عضویت در تیم ملی نوجوانان را به خانم الینا رحیمی، بازیکن شایسته و آینده دار TIBHAR، مربی فرهیخته جناب آقای درویشی و جامعه تنیس روی میز آذربایجان غربی تبریک عرض می نماییم. «نمایندگی TIBHAR»

تجهیزات مورد استفاده خانم الینا رحیمی:

چوب: TIBHAR Techno Power Contact

رویه: TIBHAR Evolution MX-S